Algemene verkoopsvoorwaarden Jartazi NV

1. Omruilvoorwaarden

Omruilen van de gekochte goederen is mogelijk maar de kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd naar :

JARTAZI NV
Atomveldstraat 2 bus 3
9450 Denderhoutem
BE 0899 078 251

www.jartazi.com
 
Info@jartazi.com
 


Een specifiek artikel kan slechts omgeruild worden voor een identiek artikel in een andere maat.

Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gepast - zoals dit ook bij het passen in een winkel gebruikelijk is. De goederen moet voorzien zijn van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden.
Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad door oneigenlijk gebruik anders dan hierboven beschreven, dan behoudt JARTAZI NV zich het recht voor om de omruiling te weigeren.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan kunnen bestelde goederen niet omgeruild worden.


2. Prijzen, betalingswijzen en levering

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en exclusief de transportkosten.
Betaling van de artikelen gebeurt via Bancontact of Mistercash.

De goederen zullen steeds worden geleverd per koerierdienst en dit binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De kosten per pakket tot 30 kilo bedragen € 9  voor België en € 12 voor het buitenland. Webshop aankopen boven de €50,00 met levering in België worden gratis geleverd. Tijdens het eindejaar is er een langere uitlevingstermijn mogelijk wegens de feestdagen.

3. Bestelling van producten in actie

Deze producten zijn steeds inclusief btw.
Omruilen van gekochte goederen is mogelijk, maar de kosten voor het terugzenden naar Jartazi en het opnieuw versturen van het geruilde artikel zijn steeds ten laste van de koper.
Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd.

4. Weigering van bestellingen

JARTAZI NV behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan JARTAZI NV volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer JARTAZI NV ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door JARTAZI NV of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee JARTAZI NV of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer JARTAZI  NV persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die JARTAZI NV hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag JARTAZI NV uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van JARTAZI NV.

Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor JARTAZI NV reclame-initiatieven.
Alle commerciële e-mails van JARTAZI NV bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. JARTAZI NV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

6. Wettelijke informatie over het recht op terugzending

Recht om van de verkoop af te zien
De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de koper. De artikelen dienen binnen 14 dagen te worden teruggezonden naar het volgende adres:

JARTAZI  NV
Atomveldstraat 2 bus 3
9450 Denderhoutem
België

Gevolgen van de terugzending
Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn.

De waarde van de terugzending zal door Jartazi worden overgeschreven op het rekeningnummer van de klant na ontvangst van de terugzending, deze overschrijving zal binnen de 5 werkdagen worden ontvangen.

7. Bevoegde rechtbank

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Het Belgische recht is van toepassing.

<!--[if gte mso 9]>